Monday, August 20, 2007

Venezuela modernare än Sverige

De senaste veckornas intensiva mediala attacker mot Venezuelas regering i allmänhet och president Chavez i synnerhet har egentligen bara varit fortsättningen på en illa dold hatkampanj som tog sin början den dag Chavez presenterade sina ambitioner att förändra landet i grunden.
Men ofta är attackerna så absurda att det bara måste vederläggas i någon form. Den 15 augusti presenterade Chavez sina planer på att driva på för förändringar av den venezuelanska konstitutionen. Den nuvarande versionen presenterades och impleterades efter extensiv debatt och godkännande genom folkomröstning 1999-2000.
De reformer av den nuvarande - på många sätt otroligt demokratiskt radikala - konstitutionen som Chavez föreslår är många och en del är väldigt intressanta. I västmedia hör vi mest talas om en paragraf som föreslås. Det handlar om paragraf 203 som skulle innebära obegränsade antal omval till presidentposten. Det klagas högt om att detta skulle göra Chavez till diktator en gång för alla.
Från fiktion till fakta, alltså. Det talas mindre om att länder så som Frankrike, Australien,l Tyskland och England har konstitioner som också tillåter obegränsade antal omval. Hm. Kanske är dessa länder också nysovjetiska diktaturer? Ja, tillämpar man medias logik vad gäller fallet Venezuela är det ju så illa. Tillämpar man hederligt förnuft - ÄR DE DET INTE OCH INTE SÅ HELLER VENEZUELA. För när allt kommer omkring missar såväl den USA-stödda oppositionen i Venezuala som den mediala dessinformationskampanjen vässentliga fakta - utöver ovan nämnda fakta. Det vässentliga är ju att det handlat väldigt lite om diktatur i Venezuela de senaste åren och väldigt mycket om en demokratisk revolution av historiska proportioner. Till att börja med har analfabetismen i landet utrotats på mycket kort tid under början av 2000-talet. Hela befolkningen har numera tillgång till gratis uitbildning upp till universitetsnivå, kostnadsfri hälsovård och kraftigt subventionerade baslivsmedel. DETTA HAR INGET MED DEMOKRATI ATT GÖRA - kommer vissa av er att säga. Men mina vänner. DET HAR ALLT ATT GÖRA MED DEMORATI. Den som inte kan läsa och inte har mat för dagen deltar sällan i det demokratiska livet. Dessa rermer har samverkat med andra demokratifrämjande åtgärder under revolutionen och detta tar sig mycket konkreta uttryck inte minst genom att röstdeltagandet ökar val för val [Chavez ökar sina siffror för varje val också). Inga internationella observatörer har heller haft att anmärka på valprocessen [däribland den erkända carter-ledda institutet).
Men sist och verkligen inte minst pudelns kärna. De ändringar i konstitutionen som Chavez lagt fram som FÖRSLAG. Kommer inte att implementeras förrän de ställts inför en folkomröstning precis så som den nuvarande konstitutionen gjorde 1999. DIKTATUR HAR INFÖRTS GENOM DEMOKRATISKA VAL - DET HAR HÄNT INTE MINST I NAZI-TYSKALND - skriks det från högerposition. Visst stämmer det. Men i fallet Venezuela är läget väsensskilt. För det talas tystare om att konstitutionen sedan 1999 inehåller en paragraf som säger att om 20 procent av den röstberättigade befolkningen skriver under för att återkalla sittande president ställs frågan inför folkomröstning. Ok. När som helst under sittande presidents ämbetsperiod kan folket om så det önskar återkalla presidentens mandat. Det är ju modernare och demokratiskt mer radikalt än de flesta länders konstitutioner. Vi kan t.ex. tyvär inte återkalla Fredde - även om han uppenbarligen skulle torska fett tillsammans med sin allians om det vore val idag. Denna paragraf kommer inte att försvinna även om det nya förslaget till konstitution går igenom - I EN FOLKOMRÖSTNING.
Ok. Gott så. Men ytterligare en paragraf i konstitutionsförslaget är om 6 timmars arbetsdag. På detta sätt och på många andra sätt är därmed den venezuelanska nuvarande konstitutionen liksom förslaget till ny konstitution långt mer demokratiskt radikala och modernare än t.ex. den svenska.

Monday, August 13, 2007

Sicko

För er som inte redan upptäckt det för länge sedan är Michael Moores nya flick kanske hans bästa hitills. Den heter Sicko och handlar om det amerikanska sjukvårdssystemet med allt vad privata sjukhus och privata sjukvårdsförsäkringar ställer till med. Ta och se den så snart ni har tillfälle! Än så länge får vi svenskar dock förlita oss till DC eller nedladdningsprogrammet of choice.

Monday, July 23, 2007

Luleåmusik

Sunday, July 22, 2007

Grattis Brorsan!

Saturday, July 21, 2007

Söndra och härska

Israel frigav igår 250 palestinska fångar, huvudsakligen Fatah-milis. Det är glädjande i sig att palestinska fångar släpps ur ockupationsmaktens fängelser - även om de kvarvarande kan räknas i tiotusental. Men ingen händelse är isolerad och inget sker av välvilja eller slump i denna kontext. Det är övertydligt att den israeliska strategin är att hålla båda sidorna i de palestinska inbördes striderna - Hamas och Fatah - flytande. Är det för att garantera stabilitet, demokrati eller något annat önskvärt som Israel följer denna väg? Nej. Det handlar om att få det palestinska territoriet och det palestinska samhället - såväl Gaza som Västbanken - att sakteligen förblöda i ett inbördeskrig vars slut inte kan vara något annat än slutet på drömmen om ett fritt Palestina. Det är målet som ligger bakom gårdagens fångsläpp.

Wednesday, July 18, 2007

Venezuelacirkel i höst?

Sugen på att lära dig mer om Venezuela? Vilket tillfälle är bättre att göra det på än tillsammans med andra intresserade i en ABF-cirkel. Den 13 septmeber kör cirkeln "Vad händer i Venezuela?" igång på ABF huset, Kronan i Luleå. Läsa mer om cirkeln samt anmäla sig till densamma gör man bäst här.
Cirkeln avslutas med en resa till Venezuela i december. Anmäl dig idag!